स्टॅम्पिंग मोल्ड्स

मुद्रांकन-मोल्ड-1

मुद्रांकन साचा

मुद्रांकन-मोल्ड-2

मुद्रांकन साचा

stamping-mold-3

मुद्रांकन साचा

मुद्रांकन-मोल्ड-4

मुद्रांकन साचा

मुद्रांकन-मोल्ड-5

मुद्रांकन साचा

मुद्रांकन-मोल्ड-6

मुद्रांकन साचा